3. Sayı

  Fulya Şen Yerel Aktörlerin Yerel Yönetim Reformuna Bakışı Ankara Örneği 1-28   Mustafa Keskinkılıç Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ana Modülü Üzerine Prototip Uygulaması 29-58   Mukaddes Çiçek Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Read More ...

2. Sayı

  Şaban Esen Rekabet Politikası, Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Beklentiler 1-14   Abdullah Takım Finansal Liberalleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Iliski Üzerine Teorik Bir Inceleme 15-30   Ensar Yılmaz 1950 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasal Sonuçları 31-45 Read More ...

1. Sayı

  Alper AYTEKİN - Salih BARIŞIK Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması (Bartın Orman Fakültesi Örneği) 1-16   Şaban ESEN-Rekabet Kavramına İktisat Okulları Açısından Yaklaşım 17-26   Ramazan Arslan Osmanlı Devleti’nin Aşiretlere Bakış Açısı ve Aşiretleri Üzerine Read More ...