8. Sayı

  Orhan Bozkurt The Effects of Professional Behaviour, Responsibility, Professional Competency and Reliablity of Accounting Auditors on the İndependency of Auditing 1-20   Mahmut Bozan PKK ve Zorlama Bir Talep Demokratik Özerklik 21-42   Meral Fırat Türkiye'de Mali Disipline Yönelik Read More ...

7. Sayı

  İsmail Ceritli Leyla Çürük The European Ombudsman 1-14   Ramazan Arslan Devran Şanlı Osmanlı Devleti'nde Bir Esnaf Örgütlenmesi Olarak Lonca Teşkilatı 15-30   Başak Demiryumruk Dikici Target Cost 31-43   Mehmet Ali Aktaş Ayşe Nilgün Ertuğrul Uluslararası Finansal Raporlama Read More ...

6. Sayı

  Ayhan uri Yılmaz Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü Analizi 1-12   Elif Nuroğlu Estimating Trade Flows of Turkey Using Pana Data Analysis Neural Networks 13-34   Mehmet İslamoğlu Hüseyin Özbay Euro Bölgesinde Yaşanan Borç KrizininTürk Turizmine Etkileri 35-64   Read More ...

5. Sayı

  Burhanettin ZENGİN – Hande UYAR Türk Turizm ve Otelcilik Sektöründe Rekabet ve Rekabeti Etkileyen Faktörlerin Otel İşletmelerine Yönelik Olarak Değerlendirilmesi 1-22   Selim BAŞAR Effect of Education on Economic Growth in Transition Economies 23-34   Dursun KOÇ – Hasan Read More ...

4. Sayı

  Şaban Esen Yönetici Eskimesi ve Eğitimi 1-24   Salih Çiftçi Leyla Çürük Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi Çerçevesinde Reformlar İngiltere Örneği 25-47   Hamza Çeştepe Havanur Ergün Hizmet Ticaretinin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 49-69   Ensar Yılmaz Cengiz Aytmatov’un Read More ...

3. Sayı

  Fulya Şen Yerel Aktörlerin Yerel Yönetim Reformuna Bakışı Ankara Örneği 1-28   Mustafa Keskinkılıç Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ana Modülü Üzerine Prototip Uygulaması 29-58   Mukaddes Çiçek Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Read More ...

2. Sayı

  Şaban Esen Rekabet Politikası, Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Beklentiler 1-14   Abdullah Takım Finansal Liberalleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Iliski Üzerine Teorik Bir Inceleme 15-30   Ensar Yılmaz 1950 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasal Sonuçları 31-45 Read More ...

1. Sayı

  Alper AYTEKİN - Salih BARIŞIK Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması (Bartın Orman Fakültesi Örneği) 1-16   Şaban ESEN-Rekabet Kavramına İktisat Okulları Açısından Yaklaşım 17-26   Ramazan Arslan Osmanlı Devleti’nin Aşiretlere Bakış Açısı ve Aşiretleri Üzerine Read More ...