1. Sayı

 

Alper AYTEKİN - Salih BARIŞIK Öğrencilerin Yurt veya Ev Ortamını Tercih Etme Önceliklerinin Araştırılması (Bartın Orman Fakültesi Örneği) 1-16

 

Şaban ESEN-Rekabet Kavramına İktisat Okulları Açısından Yaklaşım 17-26

 

Ramazan Arslan Osmanlı Devleti’nin Aşiretlere Bakış Açısı ve Aşiretleri Üzerine Bir Araştırma 1840-1890 27-38

 

Abdullah TAKIM Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri 39-60

 

Ensar YILMAZ Türkiye’de Siyaset Alanının Yeniden Tanziminde Tan Gazetesi Baskını ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın Ölümü 61-72

 

Yusuf Avcı Marksist Devlet Teorileri Çerçevesinde Elitler Yorumu Üzerine Bir İnceleme Marx ve Pareto 73-84