2. Sayı

 

Şaban Esen Rekabet Politikası, Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Beklentiler 1-14

 

Abdullah Takım Finansal Liberalleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Iliski Üzerine Teorik Bir Inceleme 15-30

 

Ensar Yılmaz 1950 Seçimlerinin Önemi, Öne Çıkan Özellikleri ve Siyasal Sonuçları 31-45

 

Melih BASKOL Lojistik ve Lojistik Yönetimi 47-63

 

Gül GÜNEY Anayasal İktisat ve Dünyadaki Uygulamaları 65-81

 

Leyla ÇÜRÜK Türk Hukukunda Çevre Hakkının Korunması 83-99