3. Sayı

 

Fulya Şen Yerel Aktörlerin Yerel Yönetim Reformuna Bakışı Ankara Örneği 1-28

 

Mustafa Keskinkılıç Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ana Modülü Üzerine Prototip Uygulaması 29-58

 

Mukaddes Çiçek Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Liderlik Biçimi ile Karşılaştırılması 59-72

 

Salih Çiftçi Küreselleşmenin Türkiye’deki Kentler Üzerine Etkisi 73-82

 

Ensar Yılmaz İşletmelerde İnsan Davranışlarını Etkileyen Bazı Unsurlar 83-98