6. Sayı

 

Ayhan uri Yılmaz Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü Analizi 1-12

 

Elif Nuroğlu Estimating Trade Flows of Turkey Using Pana Data Analysis Neural Networks 13-34

 

Mehmet İslamoğlu Hüseyin Özbay Euro Bölgesinde Yaşanan Borç KrizininTürk Turizmine Etkileri 35-64

 

Mehmet Ali Aktaş İ. Emre Göktürk MaliTatil ve Muhasebe Hukuku Üzerindeki Etkisi 65-70

 

M. Said Ceyhan Musafa İslamoğlu Ekonomik Krizler ve 2008 Krizi Sonrasında Avrupa'da Yükselen Popülist Hareketler 71-97