7. Sayı

 

İsmail Ceritli Leyla Çürük The European Ombudsman 1-14

 

Ramazan Arslan Devran Şanlı Osmanlı Devleti'nde Bir Esnaf Örgütlenmesi Olarak Lonca Teşkilatı 15-30

 

Başak Demiryumruk Dikici Target Cost 31-43

 

Mehmet Ali Aktaş Ayşe Nilgün Ertuğrul Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Muhasebe Eğitimine Yansıması Ankara'daki Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri 45-64

 

Alev Dilek Aydın Financialization and Its Impacts on Our Daily Lives 65-73

 

Burçin Kaplan Melis Kaytaz Yiğit Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Akademik Yazını Üzerine Bir İnceleme ve Bir Örnek Şirket Analizi 75-97