9. Sayı

 

Gönül Kaya Özbağ Etik İklim ve Duygusal Örgütsel Bağlılık İlkesi Süreçsel Adaletin Aracı ve Yöneticiye Duyulan Güvenin Düzenleyici Rolü 1-28

 

Ayhan Nuri Yılmaz Economic Reasons for Celali Revolts in 16th ve 17th Centuries Anatolia 29-46

 

Ünal Gündoğan Yükselen Türkiye ve Ortadoğu Olaylar, Karşı İttifaklar ve Politika Önerileri 47-84

 

Yaşar Akça Recep Özdemir Turizm Yoluyla Kırsal Kalkınma Amasra ve Köyleri Örneği 85-98

 

Hüseyin Özbay Bölgeselleşme ve Bağımlılık Teorisi Ekseninde Sovyet Sonrası Rusya Kazakistan Kırgızistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme 99-126

 

Sezgin Tirli Sinem Belli Şaban Esen Sağlık Sektöründe Çalışanların Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığa ve Cam Tavan Sendromuna Karşı Tutumlarının İncelenmesi Bartın İli Örneği 127-144