10. Sayı

 

Mustafa BOZ – Ezgi KARAKAŞ Türkiye’de Tüketicilerin Mobil Reklama Yönelik Tutumları 1-22

 

İsmail Hakkı ERASLAN Rekabet Stratejileri Kararlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri Stratejik Düşünce Perspektifinden Bir Analiz 23-74

 

Mehmet KARAHAN - Yasemin EZİN PERT-CPM Tekniğiyle Bir İnşaatın Yapım Süresi ve Maliyetlerinin Optimizasyonu 75-92

 

Abdulkadir BİLEN - Ayhan KARAKAŞ - Mahmut YAĞMUR Diyarbakır’daki Yerleşik Konaklama İşletmelerinin Karşılaştığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 93-106

 

Mehmet Akif ÖNCÜ – Serkan YÜCEL - Aydın BAĞDAT Türkiye’de Bağımsız Denetim ve İlişkili Konularda Yayımlanmış Akademik Çalışmalar 107-124

 

Bayram Akay Türk Araç Kiralama Sektörünün Beş Güç Modeli ile Bir Analiz Çalışması 125-142

 

Burhanettin ZENGİN - Muhammet Fatih SANCAR Alternatif Turizm Türlerinin Pazarlanabilirliği ve Seyahat Acentalarının Bakış Açıları Şanlıurfa Örneği 143-162

 

Harun ŞAHİN “Klâsik” Dönem Osmanlı Ekonomisinde İktisadi Kontrol Araçları 163-186