12. Sayı

 

Süleyman ŞAHİN COMPARISON THE MONTE CARLO METHOD AND THE METHOD OF SYSTEM SIMILATION 1-14

 

Sedat KULA The Effectiveness of CCTV in Public Places Fear of Crime and Perceived Safety of Citizens 15-38

 

Necmettin CİHANGİROĞLU Yasin UZUNTARLA Musa ÖZATA Otonomi ve Kararlara Katılımın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi 39-52

 

Ferit İzci Hüseyin Sevincç Kurumsal Vatandaşlık Davranışı Boyutlarının Araştırılması ve Analizi Van İl Emniyet Müdürlüğü Örneği 53-78

 

Oğuz TÜRKAY Animasyon Hizmetlerinin Rekabet Gücüne Katkısı Otel İşletmelerinde Katılımcı ve Pazar Yönlü Örgüt Kültürünün Etkileri Bağlamında Bir Araştırma 79-102

 

Hasan TUTAR Mehmet ALTINÖZ Demet ÇAKIROĞLU Effects of Development Agencies in terms of Regional Competitive Power of Turkey Example of East Marmara Development Agency 103-116

 

Orhan AKOVA Temel Kılıç Kamu Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi 117-136

 

Mehmet METE Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve İş Memnuniyeti İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Turizm Sektöründe Bir Araştırma 137-155

 

Abdurrahim EMHAN Mustafa DÖNMEZ Kâr Amaçsız Kuruluşların Özellikleri ve Çalışanların Motivasyonu 157-174

 

Bekir EŞİTTİ Said KINGIR Konya İli Örneğinde Kalkınma ve İnanç Turizmi 175-190

 

Sedat KULA Bekir ÇAKAR Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki 191-210

 

Anıl AKAY Mehmet SARIIŞIK Restoran Yöneticilerinin Menü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma 211-230

 

Ferit KÜÇÜK Süleyman ŞAHİN Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama 231-244

 

Mehmet DEMİR Ülkü MAZMAN İTİK Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi 245-262

 

Mahmut BOZAN Yüksek Öğretim ve Akademik Terfi Üzerine Bir Değerlendirme 263-282

 

Fatih ÖZKAN Cenk AKSOY Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması 283-306

 

Erlan BAKİEV Mustafa DÖNMEZ Kırgızistan'daki Organize Suç Örgütleri Devletin ve Güvenlik Güçlerinin Zafiyeti ve Çözüm Önerileri 307-320

 

Abdulkadir BİLEN İbrahim ÇENBERLİTAŞ KOBİ’ler için UFRS’ler Kapsamında Muhasebe Kayıtlarının Düzenlenmesi 321-338

 

Şevki ULAMA Orhan BATMAN Hülya ULAMA Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi Örneği 339-366

 

Ferit KÜÇÜK Hastane Başhekimlerinin Yönetsel Stres Faktörlerine Maruz Kalma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Şanlıurfa İli Örneği 367-384

 

Ali ÖZER İstemi ÇÖMLEKÇİ Vadeli ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim VOB Üzerine Bir Uygulama 385-402

 

Mustafa YURTTADUR Nazlı NAKİPOĞLU Aile İşletmelerinde Kuşak Çatışmalarının Finansal Yapıya Etkileri, İtalyan ve Türk Aile İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama 403-420

 

Hidayet TAŞDÖVEN İç Güvenlik Teşkilatlarında Örgütsel Başarısızlığın Belirleyicileri 421-440

 

Kurtuluş BOZKURT Ozan BAHAR Bora SÜSLÜ Destinasyonların Turizm Gelirlerindeki Farklılıkları Etkileyen Faktörler Kavramsal Bir Yaklaşım 441-466