13. Sayı

 

S. Banu YILDIZ Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgüt Kültürü Algısı 1-21

 

Mustafa Abdül Metin DİNÇER – Gültekin YILDIZ Yüksek Rekabet Ortamında Teknik ve Kurumsal Bağlamın Eşbiçimlilik Üzerine Etkileri Otomobil Kümelenmesi Örneği 22-62

 

Yaşar ÖZ Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Muhasebe 63-79

 

Ali GÜVERCİN – Halil İbrahim MİL – Bülent TARIM Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 80-94

 

Nihal CANTÜRK – Hüseyin ÇİÇEK İşletmelerde Fırsat ve Kaynak Tabanlı Yaklaşımların Rekabet Stratejisi Tercihleri İle İlişkisi Burdur Mermer İşletmelerinde Bir Araştırma 95-121

 

Muhammet YAVUZ – Tamer EREN Finansal Araçların Oyun Teorisi İle Analiz Edilmesi 122-139

 

Yalçın KARAGÖZ – Said KINGIR – Fadime GÜVENDİ Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Hasta Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi 140-158

 

Muhammet TAŞ – Burhanettin ZENGİN Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma Umre Seyahatleri Örneği 159-185

 

Aizat NARMAMBETOVA Kurumsallaşma Göstergelerinin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi ve Kurumsallaşma Algılarını Farklılaştıran Etmenlerin Belirlenmesi Kırgızistan Örneği 186-207

 

Uğur UĞRAK – Necmettin CİHANGİROĞLU – Yasin UZUNTARLA – Abdulkadir TEKE Hastaların Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Acil Sağlık Hizmetlerini Kullanma Eğilimlerinin Analizi 208-225

 

Cengizhan YILDIRIM Patent Başvurusu ve İhracat Arasındaki İlişki Panel Veri Analizi 226-249

 

Volkan TEMİZKAN – Sima NART – Remzi ALTUNIŞIK Akıllı Telefon Kullanımının Satın Alma Kararına Etkisinde Algılanan Risk ve Risk Azaltma Stratejilerinin Rolü 250-273

 

Yalçın KARAGÖZ – Ali AĞBEKTAŞ Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Yaşam Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi; Sivas İli Örneği 274-290

 

Şaban ESEN – Gizem TOKMAK Position Approach and the Examining of its Validity Within the Scope of Developing Strategy and Creating Competitive Advantage A Case of Turkey 291-305

 

Hakan Batırhan KARA – Aykut TÖNGÜR Güvenlik Profesyonellerinin Eğitimi Senaryo Temelli Eğitimin (Durum Eğitimi) Polis Akademisinde Uygulanması Üzerine Analitik Bir Çalışma 306-325

 

Özlem BALABAN – Emrah ÖZSOY Effects of Workplace Friendship on Individual Outcomes 326-338

 

Ömer Faruk ÜNAL – Sami YALDIZBAŞ Karizmatik Liderlik Davranışları ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki Ankara İlinde Orta Öğretim Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma 339-365

 

Ali GÜVERCİN ABD Doları Kur Değişimlerinin “Kırılgan Beşli” Ülkelerinin Hisse Senedi Endeks Getirilerine Etkisi Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması 366-378

 

Ramazan ARSLAN Tanzimat Dönemi’nde Bartın Kazasının Demografik Yapısı 379-401

 

Yaprak DİLEK – Erkan TAŞKIRAN Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 402-434

 

Kaplan UĞURLU Turizm Tesisi Yatırımlarında Ön Fizibilite Çalışmalarının ve SWOT Analizinin Önemi Bolu Göynük Doğa Oteli Örneği 435-459

 

Abdullah TAKIM – Ramazan ARSLAN Türkiye’de Bütçe Görüşmeleri Üzerinden 1983-1989 Yılları Arasında Uygulanan Maliye Politikaları ile İlgili Tartışmalar 460-483

 

Faruk CÖMERT Türkiye’nin Önünde Yatırım ve Ticaret Fırsatı Olarak Angola 484-530

 

Adnan KÜÇÜKALİ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Atatürk Üniversitesi Örneği 531-546

 

Aykut TÖNGÜR İş Yükü, Kişilerarası Çatışma ve Performans Bankacılık Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi 547-565

 

Aishan ZULIPIYAMU – Şevki ULAMA – Said KINGIR Sincan Uygur Özerk Bölgesi Turizm Gelişimine Yönelik Bir İnceleme 566-583

 

Ali TUNCEL – Emrah ÖZKUL – Arif GÜNGÖR Havayolu Yolcu Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Yolcular Tarafından Değerlendirilmesi İstanbul Atatürk Havalimanında Bir Araştırma 584-613