İNDEKSLER

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta taranmaktadır.

EBSCO

ebsco_logo

Dergimiz SOBİAD Dizinine göre etki faktörü sıralamasında ilk on dergi arasında yer almaktadır.

SOBİAD

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi

asos_logo

 

Dergimiz, yakında ULAKBİM veritabanı tarafından indekslenecektir.

Tübitak Ulakbim İndeksi

asos_logo